Usługi de

Naprawy Form
Ciągłość produkcji jest kluczowym zagadnieniem, które przysparza nieraz wiele problemów producentom wyprasek. Form-Plast S.A. rozumiejąc Państwa potrzeby zapewnia błyskawiczne rozpoznanie sposobu usunięcia usterki i przywrócenia pełnej gotowości produkcyjnej. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której występuje brak dokumentacji technicznej formy. Nie stanowi to dla nas znaczącego problemu. Posiadając odpowiednie zaplecze inżynieryjne w postaci możliwości do odwzorowania powierzchni, potrafimy odtworzyć pierwotny stan narzędzia.

Próby form:

Wykonanie form nie kończy sie po jej zmontowaniu. Wszystkie nasze formy podlegają wielogodzinym testom w rzeczywistych warunkach zbliżonych do tych jakie panują na Państwa wydziale produkcjnym. Nasze zaplecze produkcyjne pozwala na przeprowadzenie prób na wtryskarkach o sile zwarcia
od 35 do 3.500 ton.

Technologie wtrysku:

  • jednokomponentowy
  • wtrysk dwukomponentowy
  • obtrysk wkładek metalowych
  • wtrysk gazu obojętnego