Formy de

Segment Mini
Dedykowany jest dla producentów małych detali w szczególności z przemysłu samochodowego oraz elektronicznego. Powszechne zastosowanie, w tej wielkości detali, znalazły tworzywa sztuczne typu: PP,PA66,PBT, wraz z różnego typu wzmacniającymi wypełniaczami począwszy od talku do włókna szklanego o zawartości od kliku do klikudziesięciu procent. Zastosowanie powyższych tworzyw pozwala na uzyskanie coraz bardziej extremalnych tolerancji końcowego wyrobu. Wypełniacze typu włókna szklane charakteryzują się różnicą skurczu poprzecznego i wzdłużnego co sprawia,że końcowy wyrób ma tendencje do deformacji. Wszystkie te aspekty jakościowe są analizowane na etapie konstruowania form oraz wymusza to zastsosowanie wysublimowanych technik wytwarzania wkładek formujących na ultraprecyzyjnych obrabiarkach.

Charakterystyka form :

 • wielkości form o masie do 500kg
 • zastosowanie gotowych korpusów
 • elemnty formujące w oddzielnych wkładach
 • krótki termin realizacji
 • do wtrysku jednokomponentowego
 • do wtrysku dwukomponentowego
 • do obtrysku wkładek metalowych

Segment Midi
 
Dedykowany jest dla producentów średniej wielkości detali. Charakteryzuje się gabarytami o masie od 500 do 5.000kg. Mniejszy zakres tego segmentu może być zaopatrywany w gotowe korpusy natomiast pozostała część jest wykonywana poza katalogowo na indywidualne zamówienie. Zakres form midi w połączeniu z programem optymalizacji kosztów-Supreme,Business,Economy-dotyka wszystkich dziedzin przemysłu od detali cienkosciennych na opakowania do detali technicznych.

Charakterystyka form :

 • wielkości form o masie od 500 do 5.000kg
 • zastosowanie gotowych korpusów do 1tony
 • elementy formujące w oddzielnych wkładach
 • krótki termin realizacji
 • do wtrysku jednokomponentowego
 • do wtrysku dwukomponentowego
 • do obtrysku wkładek metalowych

Segment Mega

Formy w tym segmencie charkteryzują się wagą od 5.000kg-15.000kg, Wielkość detali często wymusza konieczność stosowania sekwencyjnych rozdzielaczy wielopunktowych z dyszami zamykanymi hydraulicznie. Konstruowanie form w tym segmencie wymaga dużego doświadczenia oraz stosowanie komputerowych technik analizy płynięcia tworzyw. Materiały użyte do budowy form są przeważnie poza katologowe wykonywane na specjalne zamówienie. W połączeniu z programem Economy wykonujemy również formy o charakterze małoseryjnem, z aluminium lub miękkiej stali.
 

Charakterystyka form :

 • wielkości form o masie od 5do 15ton
 • program Business lub Economy
 • układy gorąco kanałowe zamykane zaworowo
 • aluminium lub ulepszana cieplnie stal
 • wkładki serwisowe

 
Formy dwukomponentowe

Form-Plast S.A. jest najprawdopodobniej jedyną narzędziownią w Polsce posiadającą wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i budowie form dwukomponentowych. Do najliczniejszej grupy detali dwukomponentowych należą detale z funkcją uszczelki - połączenie tworzywa twardego i termoelastomeru.

Wykonujemy formy wtryskowe na następujące metody wtrysku:

 • transfer detalu z gniazda A do B
 • stół obrotowy
 • elementy blokujące przepływ tworzywa w formie
 • obtrysk zaprasek tworzywowych lub metalowych