Polski
English
FIRMA|WTRYSKOWNIA|NARZĘDZIOWNIA|LAKIERNIA|JAKOŚĆ|SPRZEDAŻ MASZYN|PRACA|PLIKI|KONTAKT
Misja:
 
„Zawsze podążać za oczekiwaniami naszych klientów pod względem ceny, terminu realizacji oraz jakości, stosując rozwiązania techniczne adekwatne do potrzeb i proponować rozwiązania przewyższające oczekiwania.”
 
1978 - rok założenia przedsiębiorstwa
1980 - powstanie narzędziowni
1985 - pierwsza elektrodrążarka EDM

1989 - pierwsza frezarka CNC

1990 - pierwszy system CAD/CAM
- pierwsza elektrodrążarka WireCut
- pierwszy kontrakt z przemysłu samochodowego

1995 - pierwsza forma 2-komponentowa

1999 - certyfikat ISO 9001

2004 - pierwsza forma powyżej 10 ton

2006 - pierwsza forma powyżej 15 ton
2010 - pierwsza forma powyżej 30 ton
2010 - utworzenie jednostki badawczo-rozwojowej
2011 - otwarcie wydziału z suwnicą 20 t
2011 - zakup nowego centrum wielozadaniowego firmy Mazak
2011 - zakup frezarki bramowej HARTFORD HEP-3150 SG
2012 - zakup oprogramowania Mold Flow, Simulation Mechanikal
2013 - zakup oprogramowania NX CAM i CAD
2013 - zakup nowych maszyn
- IXION TLF 1004 4-AXIS
- MAHO DECKEL DMU 125T
- MAHO DECKEL DUO BLOCK 100P

 

 

Zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów stanowi podstawę działu konstrukcyjnego i technologicznego. Wieleloletnie doświadczenie w połączeniu z ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań , szczególnie w połączeniu zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE,
daje wyniki w postaci redukcji czasu i kosztu wytwarzania form.
 
 

 

Prototypy
 
Naszych klientów wspieramy możliwością wykonywania prototypów:
 
  • FDM
  • SLS
  • SLA
  • Formy Siliconowe
  • Formy z AL

ZAKRES PRODUKCJI FORM WTRYSKOWYCHAby zoptymalizować koszty wytwarzania wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferując różne zakresy wykonania form pod względem wielości gabarytów :

GABARYTY

Mini

50 kg do 800 kg

Formy projektowane w oparciu o gotowe korpusy;

MiDi

500 kg do 8.000kg

Formy projektowane w oparciu o niestandardowe korpusy lub pod indywidulane potrzeby klienta;

Maxi

5.000 kg do 30.000 kg

Formy projektowane pod indywidualne potrzeby klienta;


Każdy z segemntów gabarytowych może występować w różnych wariantach w zależności od wielkości serii:

WIELKOŚĆ SERII

SUPREME

POWYŻEJ 500.000 CYKLI/ROK

Zastosowania: detale cieńkościenne, opakowania etc.
Wyposażone zawsze w układy gorącokanałowe, normalia najwyższej jakości, wkładki hartowane z powłoką podwyższającą twardość;Części zapasowe z gwarancją wymienności; Czas cyklu od 5sec w zależności konstrukcji detalu;

BUSINESS

OD 50.000 DO 500.000CYKLI /ROK

Zastosowania:detaletechniczne
Formy wyposażone w ukł.gorąco lub zimno-kanałowe. Wyposażone w najwyższej jakości normalia;Materiały ulepszane cieplnie >35-40HRC<;wymienne wkładki serwisowe;
Czas cyklu od 10 sec w zależności od konstrukcji detalu;

ECONOMY

OD 50 DO 50.000CYKLI/ROK

Zastosowanie: prototypy na potrzeby badania opinii rynku dla każdego segmentu przemysłu;Najatrakcyjniejsze cenowo i terminowo; wyposażone przeważnie w układ zimnokanałowy, materiał: AL lub miękka stal; mechanizmy i układ chłodzenia uproszczone;


Dobór materiałów i podzespołów standardowych ma kluczowe znaczenie dla jakości i żywotności form. Dlatego współpracujemy wyłącznie z uznanymi i sprawdzonymi producentami normalii, korpusów, grzanych kanałów, siłowników etc. ale zawsze końcowy wybór zależny jest od Państwa preferencji.

 
 
 

 

                                                                       iW związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę:


1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup l inii do lakieru nawierzchniowego:

  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1075331

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup l inii lakierniczej do farb podkładowych

  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1075019

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

3.Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania przeznaczonego do asymulacji służących do projektowania form wtryskowych i projektowania części z tworzyw sztucznych oraz procesu projektowania związanego z formowaniem wtryskowym.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1075628

zadanie 1. Oprogramowanie przeznaczone do asymulacji służących do projektowania form wtryskowych i projektowania części z tworzyw sztucznych oraz procesu projektowania  związanego z formowaniem wtryskowym - rozstrzygnięte CAMdivision Sp. z o.o. 55-330 Miękinia Błonie ul. Sosnowa 10, data wpływu oferty 18.01.2018, cena netto 79 500,00 pln

pozostali uczestnicy: SOLIDEXPERT BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

4.Przedmiotem zamówienia jest zakup u rządzenie do pomiaru grubości warstw

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1075806


zadanie 8. Urządzenie do pomiaru grubości i twardości warstw - rozstrzygnięte "SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI" 05-080 Izabelin ul. Lubomirskiego 5, data wpływu oferty 09.02.2018 r. cena netto 248 740,00 pln


pozostali uczestnicy: Anton Paar Poland Sp. z o.o., ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k


  W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę oprogramowania do:


Zarządzania urządzeniami w procesie wytwarzania form wtryskowych. Oprogramowanie to powinno się charakteryzować:


a) Uwzględnieniem istniejącego parku maszynowego,

b) powinno wskazywać aktualne obciążenie pracą poszczególnych urządzeń,

c) powinno z min. Tygodniowym wyprzedzeniem planować obciążenia wszystkich maszyn,

d) powinno mieć możliwość bezpośredniego importu z CAD NX i na podstawie tak otrzymanej dokumentacji konstrukcyjnej wykonywać planowanie zgrubne,

e) powinno mieć możliwość bezpośredniego importu z CAM NX technologii i programów maszynowych i na tej podstawie tworzyć plan szczegółowy oraz 

kolejkę prac do wykonania


  Termin składania ofert do 10 sierpnia 2017 r.


Kryteria oceny:


- cena oprogramowania                                                                      85 punktów

- spełnienie wszystkich wymienionych charakterystyk                                9 punktów

              brak jednej charakterystyki                                                     6 punktów

              brak dwóch i więcej charakterystyk                                           0 punktów

- wsparcie techniczne przez min 2lata                                                     6 punktów

 wsparcie techniczne przez co najmniej 1 rok                                           3 punkty


 zadanie 3. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami w procesie wytwarzania form wtryskowych - rozstrzygnięte Syneo.pl  85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 246 lok.1006, data wpływu oferty  21.07.2017 r. cena netto 91 986,00


pozostali uczestnicy: MEDIART Sp. z o.o., Teleinspiro


      W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę oprogramowania do:


Oprogramowanie do obliczeń przy wykorzystaniu metody elementów skończonych,  przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych i termicznych na podstawie 

przeprowadzonych uprzednio obliczeń na właściwych stopach tworzyw. Wytyczne do oprogramowania:


a) import danych z plików CAD z formatach STEP, CATIA, NX,

b) wykonanie analiz nieliniowych w oparciu o linie łączenia obliczonych w programie Mouldflow

c) bezproblemowa wymiana danych pomiędzy programem Mouldflow

d) biblioteki tworzyw sztucznych i ich właściwości mechanicznych i termicznych,

e)  możliwość wykonywania analiz zmęczeniowych z udziałem wymiany ciepła, przewodzenia ciepła, rozkładu temperatur i rozszerzalności cieplnej.


Termin składania ofert do 10 sierpnia 2017 r.


Kryteria oceny:


- cena oprogramowania                                                                  85 punktów

- spełnienie wszystkich wymienionych charakterystyk                           9 punktów

              brak jednej charakterystyki                                                6 punktów

              brak dwóch i więcej charakterystyk                                      0 punktów

- aktualizacja oraz wsparcie techniczne przez min 2lata                       6 punktów 

- aktualizacja oraz wsparcie techniczne przez co najmniej 1 rok            3 punkty


zadanie 2. Oprogramowanie do obliczeń przy wykorzystaniu metody elementów skończonych i przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych i termicznych - rozstrzygnięte Procad S.A. 80-122 Gdańsk ul Kartuska 215, data wpływu oferty 31.07.2017 r., cena netto 272 656,50


pozostali uczestnicy: CAMdivision Sp. z o.o., Syneo.PL
           W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę  maszynę do selektywnego spiekania laserowego proszków metalowych zgodnie z następującymi założeniami:


Data publikacji ogłoszenia

10.07.2017

Termin składania ofert

10.08.2017

Miejsce i sposób składania ofert:

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Recepcja) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16  

lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską pod adres: FORM-PLAST S.A. ul. Toruńska 143 85-831 Bydgoszcz 

lub drogą elektroniczną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu ofert 

do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej. 

2.Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2017 o godz.16. 

3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

4.Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i 

minutę, w której została przyjęta.

5.Oferta winna posiadać oznaczenie: "Oferta"

6.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.


Adres e-mail, na który należy wysłać oferty : mariusz.pietraszek@form-plast.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia : Maciej Pietraszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia : 502787630


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych srodków trwałych wraz z montażem w tym:

Urządzenie do selektywnego spiekania laserowego


Kategoria ogłoszenia:

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: 

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz 


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ogłoszenie w celu wybrania Wykonawcy/Dostawcy nowych środków trwałych wraz z montażem. 

Zamówienie planowane jest w ramach projektu Nr: POIR.02.01.00-00-00-0104/17 pt. 

"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych nanopowłok ochronnych wykonanych w technice próżniowej

w przedsiębiorstwie Form-Plast S.A.", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę  B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych srodków trwałych wraz z montażem w tym:

Urządzenie do selektywnego spiekania laserowego powinno się charakteryzować się nastepującymi cechami:

a)  minimalna wielkość komory do spiekania laserowego 250 x 250 x 185mm,

b) minimalna dokładność +-30um a minimalna chropowatość 10um,

c) minimalna moc lasera 400W,

d) automatyczny system dostarczania proszku do komory roboczej z możliwością odzysku proszku,

e) możliwość wykonywania bezpośrednio po spiekaniu laserowym operacji frezowania.


Dodatkowe warunki:

1.Oferowane środki trwałe muszą spełniać wszelkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/We i być oznaczone znakiem CE

2.System ochrony strefy pracy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom w zakresie BHP

3.Wymagana dokumentacja (obowiązującym językiem jest język polski lub język angielski):

-dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca instrukcję obsługi, eksploatacji, konserwacji i napraw

-karty gwarancyjne

-deklaracje zgodności

-atesty i certyfikaty CE

- certyfikaty wzorcowania wg ISO/IEC 17025

4.Oferta musi obejmować dostawę oraz montaż urządzeń przeznaczonych do hali CBR( w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 143),

rozładunek maszyn na miejscu zainstalowania, rozruch technologiczny zakończony podpisaniem protokołu odbioru)

wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego i nadzorującego pracę urządzeń

5.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania 

jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia z godnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Dostawcę działalności

6.Po stronie zamawiającego:

-zapewnienie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac

-doprowadzenie zasilania


Kod CPV 42000000-6

Nazwa kodu CPV maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia 15.06.2018


Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych_kapitałowych z zamawiającym 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 


Warunki udziału w postępowaniu

Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym 

zakresie zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.


Wiedza i doświadczenie 

Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i 

doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty,

stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.


Potencjał techniczny 

Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego 

wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, 

iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, 

iż dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i 

finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego

załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.


Dodatkowe warunki 1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności,

tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi

do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy z Dostawcą, określone w Załączniku nr 2 

do Zapytania Ofertowego.

2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą 

do końca terminu jej ważności.

5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie 

wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


Warunki zmiany umowy 

1.Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego oraz przedstawioną ofertę

2.Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego 

Zapytania Ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia zamieszczonego w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego.

3.Wprowadzenie zmian do Umowy z Dostawcą po jej zawarciu  jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:

a) jeśli to się okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, 

w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa

b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień   Umowy o dofinansowanie zawartej z 

Ministerstwem Rozwoju nr POIR.02.01.00-00-0104/17

c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia-maksymalnie o okres przestojów i opóźnień

d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, 

technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 

brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z  zamówieniem.

Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz 

ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu(zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Oferta, stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji

zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".


Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.


Ocena oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:


1.Cena:

do   500 000€  40 punktów

do   700 000€  30 punktów

1 000 000€ i więcej 20 punktów


Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.

W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.


2.Okres gwarancji: 

do 12 m-cy      1 punkt

do 24 m-cy      3 punkty


3.Termin dostawy:

do 3 m-cy       3 punkty

powyżej 3 m-cy  1 punkt


4.Parametry techniczne zasad:

a) wielkość komory roboczej za każdy cdm 0,5 punkta,

b) szybkość spiekania za każdy ccm/h 0,5 punkta, nie więcej niż 25 punktów


5.Spełnienie wszystkich charakterystyk od 1a  do 1e 9 punktów,

za brak chociażby jednej charakterystyki 6 punktów,

za brak dwóch i więcej charakterystyk 0 punktów.


Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. w przypadku 

uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub więcej, o miejscu na liście rankingowej 

zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium nr 4 - parametry techniczne .

O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, na stronie: www.form-plast.com.pl

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Dostawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się 

niemożliwe z innych przyczyn.


Wykluczenia 

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w 

Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach

2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zmawiający - Beneficjent

FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Miejscowość Powiat Województwo 


Toruńska 143

85-831 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz


Numer telefonu 52 370 33 00

Fax 52 370 33 50

NIP 5540234626


Tytuł pojektu 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych nanopowłok ochronnych wykonanych w technice 

próżniowej w przedsiębiorstwie Form-Plast SA


Numer projektu 

POIR.02.01.00-00-0104/17-00Status zadania 4 - roztrzygnięte

Urządzenie do selektywnego spiekania laserowego - rozstrzygnięte APX Technologie Sp. z o.o. 05-816 Opacz ul. Centralna 27, data wpływu oferty 02.08.2017 r. cena netto 155 000 000 JYP tj. 5 092 215,00 pln kurs 100JYP=3,2853 z dnia 16 sierpnia 2017 r.


pozostali uczestnicy: CAD-Mech Sp. z o.o., BIBUS MENOS Sp. z o.o.W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę  wiertarki do głębokich otworów zgodnie z następujacymi założeniami:


a) maksymalna długość wiercenia nie mniej jak 2200 mm

b) maksymalna średnica wiercenia bezpośredniego << 20 mm

c) obciążenie stołu << 20 ton

d) posuwy x 2500, Y 1500, Z 1600 mm

e) zajmowana powierzchnia 7,00 m x 6,00 m


- cena                                                               85 punktów

- termin dostawy do 3 – m-cy                                3 punkty

                          Powyżej 3  m-cy                         1 punkt

- termin gwarancji 12 m-cy                                    1 punkt

                            24 m-cy                                  3 punkty

- spełnienie wszystkich charakterystyk od a do e to  9 punktów

  za brak chociażby jednej charakterystyki               6 punktów

  brak większej liczby charakterystyk                       0 punktów 

  W związku z planowaną inwestycją ogłaszamy konkurs na dostawę oprogramowania do:

Oprogramowanie przeznaczone  do asymilacji służących do projektowania form wtryskowych z wykorzystaniem
dynamicznego modelowania Synchronus  i projektowania części tworzyw sztucznych oraz procesu projektowania związanego z formowaniem wtryskowym.

a) import export danych z plików CAD z formatach STEP, CATIA, NX,
d) biblioteki elementów normatywnych do wytwarzania form wtryskowych
c) biblioteki tworzyw sztucznych i ich właściwości reologicznych


Termin składania ofert do 10 grudzień 2017 r.

Kryteria oceny:

- cena oprogramowania                                                                  85 punktów
- spełnienie wszystkich wymienionych charakterystyk                           9 punktów
              brak jednej charakterystyki                                                6 punktów
              brak dwóch i więcej charakterystyk                                      0 punktów
- aktualizacja oraz wsparcie techniczne przez min 2lata                       6 punktów
- aktualizacja oraz wsparcie techniczne przez co najmniej 1 rok            3 punkty


zadanie 1. Oprogramowanie przeznaczone do asymulacji służących do projektowania form wtryskowych i projektowania części z tworzyw sztucznych oraz procesu projektowania  związanego z formowaniem wtryskowym - rozstrzygnięte CAMdivision Sp. z o.o. 55-330 Miękinia Błonie ul. Sosnowa 10, data wpływu oferty 18.01.2018, cena netto 79 500,00 pln


pozostali uczestnicy: SOLIDEXPERT BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k